dualizm korpuskularno-falowy

w zależności od sytuacji cząstka może wykazywać właściwości falowe, np. interferencja lub korpuskularne, np. dobrze określona lokalizacja

Matematyczka z humanistycznym zacięciem. Na co dzień zajmuję się mediami społecznymi i projektowaniem graficznym. Po godzinach staram się przekonać wszystkich wokół, że matematyka jest fascynująca i nie taka trudna jak się wydaje.
Scroll to top